Tony Carey (keyboardist i Rainbow, och fantastisk solo-artist), tyvärr liggande bild, men kan inte ändra..